вторник, 25 април 2017 г.

Събития след датата на баланса - Счетоводни услуги от DG Account: счетоводство, данъци, ТРЗ, финансов анализ

Събития след датата на баланса - Счетоводни услуги от DG Account: счетоводство, данъци, ТРЗ, финансов анализ


Съгласно НСС 10 събития след датата на баланса са събития, които възникват между датата към която е изготвен отчетът и датата, на която е утвърден за публикуване. Събитията след датата на баланса се разграничават в две групи:
  • събития, които доказват условия, съществували към датата на баланса;
  • събития, които са показателни за условия, възникнали след датата на баланса...

1 коментар:

  1. Имате нужда от заем, но са отхвърлени от банката или финансовата институция, която ви пита условията, несъвместими с месечния си приходи, на извънредно високите лихвени проценти. Ние отпускат кредити, вариращи от 2500 евро до 8.000.000 евро при годишен лихвен процент от 3%. Ако сте наистина в нужда след това да се свържете.

    Email: stephannefillon@gmail.com

    ОтговорИзтриване

Нашата визитка

Ди Джи Акаунт предлага комплекс от счетоводни услуги за юридически лица, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, самоосигуря...