понеделник, 24 април 2017 г.

Нашата визитка

Ди Джи Акаунт предлага комплекс от счетоводни услуги за юридически лица, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, самоосигуряващи се лица и др.
Научете повече за нашите услуги:
Предлагаме пълно счетоводно обслужване на фирми и физически лица. При нас ще получите ежемесечно абонаментно обслужване, еднократни счетоводни услуги и консултации
Извършваме всички необходими услуги за управлението и администрирането на персонала:  изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения; регистрация
Предлагаме пълно обслужване по повод на изчисляването, декларирането и внасянето на дължимите данъци, според вида на дейността на предприятието
Ние предлагаме комплекс от процедури във връзка с годишното счетоводно приключване, изготвянето на годишния финансов отчет и данъчната декларация и представянето им на необходимите институции
Ако имате идея и планирате да започнете собствен бизнес ние Ви предлагаме своето сътрудничество във връзка с регистрация на Вашата нова фирма
Извършваме анализ на финансовото състояние, който включва анализ на активите, пасивите и капитала на фирмата, анализ на приходите, разходите и паричните потоци. Чрез показатели за ликвидност, платежоспособност, рентабилност се установяват силните и слабите страни на бизнеса

1 коментар:

  1. Имате нужда от заем, но са отхвърлени от банката или финансовата институция, която ви пита условията, несъвместими с месечния си приходи, на извънредно високите лихвени проценти. Ние отпускат кредити, вариращи от 2500 евро до 8.000.000 евро при годишен лихвен процент от 3%. Ако сте наистина в нужда след това да се свържете.

    Email: stephannefillon@gmail.com

    ОтговорИзтриване

Нашата визитка

Ди Джи Акаунт предлага комплекс от счетоводни услуги за юридически лица, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, самоосигуря...